HOME
DETAILS

1000 കോടിയുടെ കടപ്പത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

  
backup
March 19 2018 | 00:03 AM

1000-%e0%b4%95%e0%b5%8b%e0%b4%9f%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%95%e0%b4%9f%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%82-%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%aa


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് 1000 കോടി രൂപ കടപ്പത്രം വഴി സമാഹരിക്കുന്നു.
ലേലം നാളെ മുംബൈ ഫോര്‍ട്ടിലുളള റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ നടക്കും.

 Comments (0)

Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."