HOME
DETAILS

കണ്ണാടിയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലയി സുഹൃത്ത് കാരണം ഞാന്‍ കരയുമ്പോള്‍ അതൊരിക്കലും ചിരിക്കാറില്ല

  
backup
February 14 2017 | 18:02 PM

%e0%b4%95%e0%b4%a3%e0%b5%8d%e0%b4%a3%e0%b4%be%e0%b4%9f%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%a3%e0%b5%8d-%e0%b4%8e%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%86-%e0%b4%8f%e0%b4%b1%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b4%b5-2Comments (0)

Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."